Contributie

Laatste aanpassing ingaande 1 april 2020

Het betalen van de contributie dient als volgt te geschieden: De contributie wordt per half jaar betaald;
We hanteren hierbij de volgende datums: 1 april en 1 oktober.
De betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer: NL89 ABNA 0577737651
Bij de betaling dient de naam waaronder het kind bekend is bij de vereniging duidelijk te worden vermeld en de termijn waarover de contributie wordt overgemaakt.
Indien 3 maanden na ingang van het betreffende half jaar geen betaling is ontvangen, ontvangt het betreffende lid een eerste herinnering;
Indien een maand na datering van de eerste herinnering nog geen betaling is ontvangen, volgt een tweede en laatste herinnering;
Indien binnen een maand na datering van de tweede en laatste herinnering geen reactie is ontvangen, ontvangt betrokkene een brief waarin wordt aangegeven dat, indien voor een bepaalde datum niet is gereageerd op de herinneringen, het betreffende lid de toegang tot de gymzaal wordt ontzegd. De betreffende leiding wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
Mocht een lid langer dan een maand niet kunnen trainen door bijv. een gebroken arm, dan kan er in overleg met het bestuur beslist worden of de contributie voor die periode teruggestort kan worden.

Meerdere half jaar termijnen in één keer betalen kan natuurlijk ook, maar dan wel bij vooruitbetaling. Het inschrijfgeld bedraagt (eenmalig) € 7,50. 

De contributie bedraagt:

  • 1 uur les per week            € 66,00 per half jaar
  • 2 uur les per week            € 120,00 per half jaar
  • 2,5 uur les per week            € 150,00 per half jaar
  • Bewegen met peuters     € 11,00 per maand

De kinderen die 2,5 uur per week les hebben, turnen in de (voor)selectie van de vereniging. Deze kinderen turnen 2,5 uur per week in de Hobostraat.