« Contributie en lidmaatschap»

Gepubliceerd op 01-06-2024

Beste ouders/verzorgers,


In deze brief ontvangt u informatie over de betaling van de contributie van het lopende halfjaar (april t/m september 2024) en de verhoging van de contributie vanaf oktober 2024.


Contributie april t/m september 2024
Hierbij willen wij u herinneren aan de betaling van de contributie voor het halfjaar april t/m september 2024. Heeft u al betaald? Dan danken wij u hartelijk.
Heeft u nog niet betaald? Dan vragen wij u binnen 2 weken het volgende bedrag over te maken: contributie april t/m september 2024 € 66,00 naar:


IBAN nummer NL89ABNA0577737651 
ten name van: Gymnastiekvereniging Avanti

Vergeet u niet om de naam van uw kind erbij te vermelden?

Contributieverhoging per oktober 2024
Het is alweer vier jaar geleden dat de contributie werd verhoogd. 
Gedurende deze vier jaar zijn de kosten, zoals bijvoorbeeld huur van de zaal, wel omhoog gegaan. Wij zien ons daarom genoodzaakt de contributie te verhogen met ingang van oktober 2024.  
​Deze bedraagt dan: 1 uur les per week € 72,00 per half jaar.                                 De halfjaarlijkse betalingsperiode loopt van oktober tot en met maart en van april tot en met september.

Het inschrijfgeld blijft 7,50 (eenmalig bij aanmelding).
Avanti werkt op dit moment nog niet met een automatische incasso.
Wilt u er daarom zelf rekening mee houden dat de contributie op tijd wordt voldaan?
U kunt eventueel zelf een automatische overschrijving regelen. Zo voorkomt u dat u te laat betaalt. Vergeet u niet om het bedrag aan te passen als u al een automatische overschrijving heeft geregeld?


Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan per half jaar. Dit moet vóór 1 april of vóór 1 oktober gebeuren, door een mail te sturen naar ledenadministratie@avantihelmond.nl.
Leden die stoppen binnen het half jaar krijgen de betaalde contributie niet teruggestort.

Vragen?
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de contributieverhoging. Heeft u vragen over de contributie?
Stuur dan een mail naar ledenadministratie@avantihelmond.nl

Met sportieve groet,
Bestuur gymnastiekvereniging Avanti

nieuwtje-1717260633.jpg