Vertrouwenscontactpersoon

Avanti wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen, en met plezier kunnen sporten. Helaas komt ongewenst gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt met je verhaal en met vragen.

Hanneke v.d. Biggelaar is onze vertrouwenspersoon. Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, leiding, vrijwilligers of bestuursleden via mailadres: vertrouwenspersoon@avantihelmond.nl  Hanneke beheert dit mailadres en neemt contact op met de melder wanneer dat gewenst is.

Onder ongewenst gedrag verstaat Avanti de volgende categorieën gedragingen:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, ongewenst contact);

De vertrouwenscontactpersoon van Avanti kan zelf terugvallen op het advies en ondersteuning die geboden wordt door de sportbond KNGU.