« Update coronavirus»

Gepubliceerd op 03-04-2020

Op de persconferentie van 31 maart heeft de regering aangegeven dat de maatregelen, ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus worden verlengd.

Wij volgen het advies van de sportbond KNGU om tot en met 28 april de lessen te laten vervallen.

 

Contributie

Wij krijgen van enkele mensen vragen over hoe Avanti om gaat met de betaling van de contributie. Op dit moment hebben wij hierop nog geen antwoord. In de informatie van de KNGU staat dat: de contributie door zal gaan omdat bij alle verenigingen de kosten ook gewoon door zullen gaan.   Dit geldt zeker ook bij ons.

Vanuit de overheid en gemeente worden regelingen aangekondigd om de financiële schade veroorzaakt door de Corona crisis te compenseren. Deze regelingen zijn echter nog niet concreet
gemaakt.  

Mochten de compensatieregelingen concreet worden en gevolgen hebben voor de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van Avanti, dan hoort u dit uiteraard van ons. Wij zullen hier in alle redelijkheid en binnen de mogelijkheden naar kijken. Tot die tijd zijn de inkomsten van de contributie nodig om de vaste lasten van de vereniging te kunnen voldoen.

We hopen iedereen hiermee niet alleen voldoende te hebben geïnformeerd, maar uiteraard hopen we ook op ieders begrip en steun om deze moeilijke tijd goed en bovenal in goede gezondheid te overbruggen.

Bestuur en leiding Avanti

coronavirus-1585936147.jpg